Niesje Metselaar

Mijn liefde gaat vooral uit naar het Drentse landschap en zeker vanuit mijn gevoel
probeer ik de sfeer daarin vast te leggen.
Ook in mijn stillevens probeer ik veel licht en warmte over te brengen.
De eigen stijl blijf ik vooral vasthouden in mijn schilderijen. ik hoop nog lang te kunnen werken in mijn eigen
Atelier “COCON” te Hollandscheveld,

Expositie locatie

Krakeelsedijk 26, 7913 VZ Hollandscheveld

Contact

0528-342202/06-15002416